תרשימי חיבורים אפשריים למוצרי LABELMATE :

    The following are schemes for possible uses of LABELMATE printing aids: